Names & Taxonomy

Uniprot ID:
F6S8M0
Entry Name:
F6S8M0_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
N-acetylglucosamine-6-sulfatase
Gene Names:
GNS
Gene Names Primary:
GNS
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
584
Sequence:
MRLLPLAPGRLRRGSPRHLPSCSPALLLLVLGGCLGVFGVAAGTRRPNVVLLLTDDQDEVLGGMAFSEYSTTNCQTGLQGEELGQEHLRTYLEPSRTPLKKTKALIGEMGMTFSSAYVPSALCCPSRASILTGKYPHNHHVVNNTLEGNCSSKSWQKIQEPNTFPAILRSMCGYQTFFAGKYLNEYGAPDAGGLEHVPLGWSYWYALEKNSKYYNYTLSINGKARKHGENYSVDYLTDVLANVSLDFLDYKSNFEPFFMMIATPAPHSPWTAAPQYQKAFQNVFAPRNKNFNIHGTNKHWLIRQAKTPMTNSSIQFLDNAFRKRWQTLLSVDDLVEKLVKRLEFTGELNNTYIFYTSDNGYHTGQFSLPIDKRQLYEFDIKVPLLVRGPGIKPNQTSKMLVANIDLGPTILDIAGYDLNKTQMDGMSLLPILRGASNLTWRSDVLVEYQGEGRNVTDPTCPSLSPGVSQCFPDCVCEDAYNNTYACVRTMSALWNLQYCEFDDQEVFVEVYNLTADPDQITNIAKTIDPELLGKMNYRLMMLQSCSGPTCRTPGVFDPGYRFDPRLMFSNRGSVRTRRFSKHLL
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
lysosome
N-acetylglucosamine-6-sulfatase activity
glycosaminoglycan metabolic process
Gene Ontology Biological Process:
glycosaminoglycan metabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
N-acetylglucosamine-6-sulfatase activity
Gene Ontology Cellular Component:
lysosome
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
16541075 21269460 24275569 25944712