Names & Taxonomy

Uniprot ID:
F5H8L4
Entry Name:
F5H8L4_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
SID1 transmembrane family member 2
Gene Names:
SIDT2
Gene Names Primary:
SIDT2
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
829
Sequence:
MFALGLPFLVLLVASVESHLGVLGPKNVSQKDAEFERTYVDEVNSELVNIYTFNHTVTRNRTEGVRVSVNVLNKQKGAPLLFVVRQKEAVVSFQVPLILRGMFQRKYLYQKVERTLCQPPTKNESEIQFFYVDVSTLSPVNTTYQLRVSRMDDFVLRTGEQFSFNTTAAQPQYFKYEFPEGVDSVIVKVTSNKAFPCSVISIQDVLCPVYDLDNNVAFIGMYQTMTKKAAITVQRKDFPSNSFYVVVVVKTEDQACGGSLPFYPFAEDEPVDQGHRQKTLSVLVSQAVTSEAYVSGMLFCLGIFLSFYLLTVLLACWENWRQKKKTLLVAIDRACPESASLLGHPRVLADSFPGSSPYEGYNYGSFENVSGSTDGLVDSAGTGDLSYGYQGTRPRVDSMSSVEEDDYDTLTDIDSDKNVIRTKQYLYVADLARKDKRVLRKKYQIYFWNIATIAVFYALPVVQLVITYQTVVNVTGNQDICYYNFLCAHPLGNLSAFNNILSNLGYILLGLLFLLIILQREINHNRALLRNDLCALECGIPKHFGLFYAMGTALMMEGLLSACYHVCPNYTNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQKRHPDINASAYSAYACLAIVIFFSVLGVVFGKGNTAFWIVFSIIHIIATLLLSTQLYYMGRWKLDSGIFRRILHVLYTDCIRQCSGPLYVDRMVLLVMGNVINWSLAAYGLIMRPNDFASYLLAIGICNLLLYFAFYIIMKLRSGERIKLIPLLCIVCTSVVWGFALFFFFQGLSTWQKTPAESREHNRDCILLDFFDDHDIWHFLSSIAMFGSFLVLLTLDDDLDTVQRDKIYVF
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
RNA transmembrane transporter activity
dsRNA transport
Gene Ontology Biological Process:
dsRNA transport
Gene Ontology Molecular Function:
RNA transmembrane transporter activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Reference proteome
Signal
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
17081983 16554811 18669648