Structure

Sequence:
MDRGSLGGSSLTDLGPGSSRRVCMTNCPTLIVMVGLPARGKTYISKKLTRYLNWIGVPTREFNVGQYRRDVVKTYKSFEFFLPDNEEGLKIRKQCALAALRDVRRFLSEEGGHVAVFDATNTTRERRATIFNFGEQNGYKTFFVESICVDPEVIAANIVQVKLGSPDYVNRDSDEATEDFMRRIECYENSYESLDEDLDRDLSYIKIMDVGQSYVVNRVADHIQSRIVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNLKGRIGGDPGLSPRGREFAKSLAQFISDQNIKDLKVWTSQMKRTIQTAEALGVPYEQWKVLNEIDA