Names & Taxonomy

Uniprot ID:
C9JBG5
Entry Name:
C9JBG5_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
SID1 transmembrane family member 2 (SID1 transmembrane family, member 2, isoform CRA_a)
Gene Names:
SIDT2 hCG_2039721
Gene Names Orf:
hCG_2039721
Gene Names Primary:
SIDT2
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
855
Sequence:
MFALGLPFLVLLVASVESHLGVLGPKNVSQKDAEFERTYVDEVNSELVNIYTFNHTVTRNRTEGVRVSVNVLNKQKGAPLLFVVRQKEAVVSFQVPLILRGMFQRKYLYQKVERTLCQPPTKNESEIQFFYVDVSTLSPVNTTYQLRVSRMDDFVLRTGEQFSFNTTAAQPQYFKYEFPEGVDSVIVKVTSNKAFPCSVISIQDVLCPVYDLDNNVAFIGMYQTMTKKAAITVQRKDFPSNSFYVVVVVKTEDQACGGSLPFYPFAEDEPVDQGHRQKTLSVLVSQAVTSEAYVSGMLFCLGIFLSFYLLTVLLACWENWRQKKKTLLVAIDRACPESGHPRVLADSFPGSSPYEGYNYGSFENVSGSTDGLVDSAGTGDLSYGYQGHDQFKRRLPSGQMRQLCIAMGRSFEPVGTRPRVDSMSSVEEDDYDTLTDIDSDKNVIRTKQYLYVADLARKDKRVLRKKYQIYFWNIATIAVFYALPVVQLVITYQTVVNVTGNQDICYYNFLCAHPLGNLSAFNNILSNLGYILLGLLFLLIILQREINHNRALLRNDLCALECGIPKHFGLFYAMGTALMMEGLLSACYHVCPNYTNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQKRHPDINASAYSAYACLAIVIFFSVLGVVFGKGNTAFWIVFSIIHIIATLLLSTQLYYMGRWKLDSGIFRRILHVLYTDCIRQCSGPLYVDRMVLLVMGNVINWSLAAYGLIMRPNDFASYLLAIGICNLLLYFAFYIIMKLRSGERIKLIPLLCIVCTSVVWGFALFFFFQGLSTWQKTPAESREHNRDCILLDFFDDHDIWHFLSSIAMFGSFLVSGPPGRAGWVREGSSCLLLCG
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
RNA transmembrane transporter activity
dsRNA transport
Gene Ontology Biological Process:
dsRNA transport
Gene Ontology Molecular Function:
RNA transmembrane transporter activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Reference proteome
Signal
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
11181995 17081983 16554811 18669648