Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B8ZZI7
Entry Name:
B8ZZI7_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Cation channel sperm-associated protein subunit gamma
Gene Names:
CATSPERG
Gene Names Primary:
CATSPERG
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
1119
Sequence:
MCGPAMFPAGPPWPRVRVVQVLWALLAVLLASWRLWAIKDFQECTWQVVLNEFKRVGESGVSDSFFEQEPVDTVSSLFHMLVDSPIDPSEKYLGFPYYLKINYSCEEKPSEDLVRMGHLTGLKPLVLVTFQSPVNFYRWKIEQLQIQMEAAPFRSKEPCMAEEVCSMSWYTPMPIKKGSVVMRVDISSNGLGTFIPDKRFQMNINGFLKRDRDNNIQFTVGEELFNLMPQYFVGVSSRPLWHTVDQSPVLILGGIPNEKYVLMTDTSFKDFSLVELSIDSCWVGSFYCPHSGFTATIYDTIATESTLFIRQNQLVYYFTGTYTTLYERNRGSGSWIRVLASECIKKLCPVYFHSNGSEYIMALTTGKHEGYVHFGTIRDGQVSFEMLPRQWSVCEQIGASDDLELLYHIPEFIPEARGLEFLMILGTESYTSTAMAPKGIFCNPYNNLIFIWGNFLLQSSNKENFIYLADFPKELSIKYMARSFRGAVAIVTETEEIWYLLEGSYRVYQLFPSKGWQVHISLKLMQQSSLYASNETMLTLFYEDSKLYQLVYLMNNQKGQLVKRLVPVEQLLMYQQHTSHYDLERKGGYLMLSFIDFCPFSVMRLRSLPSPQRYTRQERYRARPPRVLERSGFHNENSLAIYQGLVYYLLWLHSVYDKPYADPVHDPTWRWWANNKQDQDYYFFLASNWRSAGGVSIEMDSYEKIYNLESAYELPERIFLDKGTEYSFAIFLSAQGHSFRTQSELGTAFQLHSQVDVGVVLADPGCIEASVKQEVLINRNSVLFSITLKDKKLCYDQGISGHHLMETSMTVNVVGSSGLCFQETHLGPHMQGNLMVPVFIGCPPGKRLAFDITYTLEYSRLKNKHYFDCVNVNPEMPCFLFRDIFYPFFLIQDLVTGDSGSFQGSYVLLVVGGGPTLDSLKDYSEDEIYRFNSPLDKTNSLIWTTRTTRTTKDSAFHIMSHESPGIEWLCLENAPCYDNVPQGIFAPEFFFKVLVSNRGVDTSTYCNYQLTFLLHIHGLPLSPKRALFIIMVSASVFVGLVIFYIAFCLLWPLVVKGCTMIRWKINNLIASESYYTYASISGISSMPSLRHSRMGSMFSSRMTEDRAEPKEAVERQLMT
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
CatSper complex
sperm principal piece
Gene Ontology Cellular Component:
CatSper complex
sperm principal piece
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
15057824