Structure

Sequence:
MNPLGSASRATVDQLTDLPSKEQLSCVVFALWPPAFSSNLSDPGVKITNEIFPVWTYSYLVLLLPVFVLTDYVRYKPVIILQGISFIITWLLLLFGQGVKTMQVVEFFYGMVTAAEVAYYAYIYSVVSPEHYQRVSGYCRSVTLAAYTAGSVLAQLLVSLANMSYFYLNVISLASVSVAFLFSLFLPMPKKSMFFHAKPSREIKKSSSVNPVLEETHEGEAPGCEEQKPTSEILSTSGKLNKGQLNSLKPSNVTVDVFVQWFQDLKECYSSKRLFYWSLWWAFATAGFNQVLNYVQILWDYKAPSQDSSIYNGAVEAIATFGGAVAAFAVGYVKVNWGLLGELALVVFSVVNAGSLFLMHYTANIWACYAGYLIFKSSYMLLITIAVFQIAVNLNVERYALVFGINTFIALVIQTIMTVIVVDQRGLNLPVSIQFLVYGSYFAVIAGIFLMRSMYITYSTKSQKDVQSPAPSENPDVSHPEEESNIIMSTKL