Structure

Sequence:
MRLLPLAPGRLRRGSPRHLPSCSPALLLLVLGGCLGVFGVAAGTRRPNVVLLLTDDQDEVLGGMAFSEYSTTNCQTGLQGEELRQEHLRTYLEPSRTPLKKTKALIGEMGMTFSSAYVPSALCCPSRASILTGKYPHNHHVVNNTLEGNCSSKSWQKIQEPNTFPAILRSMCGYQTFFAGKYLNEYGAPDAGGLEHVPLGWSYWYALEKNSKYYNYTLSINGKARKHGENYSVDYLTDVLANVSLDFLDYKSNFEPFFMMIATPAPHSPWTAAPQYQKAFQNVFAPRNKNFNIHGTNKHWLIRQAKTPMTNSSIQFLDNAFRKRWQTLLSVDDLVEKLVKRLEFTGELNNTYIFYTSDNGYHTGQFSLPIDKRQLYEFDIKVPLLVRGPGIKPNQTSKMLVANIDLGPTILDIAGYDLNKTQMDGMSLLPILRGASNLTWRSDVLVEYQGEGRNVTDPTCPSLSPGVSQCFPDCVCEDAYNNTYACVRTMSALWNLQYCEFDDQEVFVEVYNLTADPDQITNIAKTIDPELLGKMNYRLMMLQSCSGPTCRTPGVFDPGYRFDPRLMFSNRGSVRTRRFSKHLL