Structure

Sequence:
MAEAHQAVAFQFTVTPDGIDLRLSHEALRQIYLSGLHSWKKKFIRFKNGIITGVYPASPSSWLIVVVGVMTTMYAKIDPSLGIIAKINRTLETANCMSSQTKNVVSGVLFGTGLWVALIVTMRYSLKVLLSYHGWMFTEHGKMSRATKIWMGMVKIFSGRKPMLYSFQTSLPRLPVPAVKDTVNRYLQSVRPLMKEEDFKRMTALAQDFAVGLGPRLQWYLKLKSWWATNYVSDWWEEYIYLRGRGPLMVNSNYYAMDLLYILPTHIQAARAGNAIHAILLYRRKLDQEEIKPIRLLGSTIPLCSAQWERMFNTSRIPGEETDTIQHMRDSKHIVVYHRGRYFKVWLYHDGRLLKPREMEQQMQRILDNTSEPQPGEARLAALTAGDRVPWARCRQAYFGRGKNKQSLDAVEKAAFFVTLDETEEGYRSEDPDTSMDSYAKSLLHGRCYDRWFDKSFTFVVFKNGKMGLNAEHSWADAPIVAHLWEYVMSIDSLQLGYAEDGHCKGDINPNIPYPTRLQWDIPGECQEVIETSLNTANLLANDVDFHSFPFVAFGKGIIKKCRTSPDAFVQLALQLAHYKDMGKFCLTYEASMTRLFREGRTETVRSCTTESCDFVRAMVDPAQTVEQRLKLFKLASEKHQHMYRLAMTGSGIDRHLFCLYVVSKYLAVESPFLKEVLSEPWRLSTSQTPQQQVELFDLENNPEYVSSGGGFGPVADDGYGVSYILVGENLINFHISSKFSCPETDSHRFGRHLKEAMTDIITLFGLSSNSKK